Organizatorzy i partnerzy

bot_3Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 to rozpisany na kilka lat z kulminacją w 2016 roku program składający się z 400 projektów, złożony z około 1000 wydarzeń artystycznych, festiwali, koncertów i imprez w przestrzeni miejskiej. Jego główną ideą jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków. ESK stanowi ważny element poszukiwania nowej tożsamości zjednoczonej Europy.

Priorytetem dla Wrocławia w 2016 roku jest zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne. Nie chodzi tylko o udział w wydarzeniach i festiwalach, ale przede wszystkim o ich współtworzenie. Swój cel realizuje przede wszystkim poprzez zniesienie ograniczeń i ułatwienie dostępu do programów edukacyjnych i kulturalnych, jak również tworzenie otwartych przestrzeni przyjaznych aktywnościom społecznym. ESK jest platformą na której organizacje z Wrocławia mogą łatwiej i szybciej porozumieć się z partnerami z Polski i Europy we wszystkich dziedzinach sztuki.

Literacki program Europejskiej Stolicy Kultury skupia się przede wszystkim na popularyzacji czytelnictwa oraz książek w różnych wymiarach jej istnienia. Oprócz tradycyjnych spotkań autorskich, czytań, warsztatów i działań happeningowych, wspierane są również projekty wydawnicze. Skalę wydarzeń powiększa prestiżowy tytuł Światowej Stolicy Książku UNESCO jaki otrzymał Wrocław na rok 2016.

bot_3Instytut Książki

Narodowa instytucja kultury, powołana do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju.

Instytut Książki informuje, zachęca i przekonuje:

bot_5tłumaczy literatury polskiej – by tłumaczyli polskie książki,
bot_5zagranicznych wydawców – by wydawali ich tłumaczenia,
bot_5organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata – by zapraszali polskich autorów do siebie.

Dzięki finansowemu wsparciu, w ramach Programu Translatorskiego © Poland, w ciągu ostatnich lat za granicą ukazało się prawie 1800 tłumaczeń polskich tytułów! Między innymi: Miłosz, Szymborska, Kapuściński, Tokarczuk, Stasiuk, Sapkowski, Krajewski i wielu innych.

Instytut Książki promuje kulturę literacką w ponad 1400 Dyskusyjnych Klubach Książki. Jest to największy tego typu projekt w kraju pod względem liczby biorących w nim udział uczestników oraz pod względem zasięgu. Co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach spotyka się ponad 10 000 osób, aby rozmawiać o książkach, literaturze i radości związanej z czytaniem.

Instytut Książki prowadzi programy wsparcia dla bibliotek publicznych. Strategicznym celem tych działań jest przekształcenie bibliotek publicznych w ośrodki życia społecznego i lokalne centra dostępu do kultury i wiedzy. Dla  bibliotek opracowaliśmy też system biblioteczny MAK+, umożliwiający dokonywanie wszelkich operacji związanych z katalogowaniem oraz wypożyczaniem zbiorów.

Instytut Książki administruje programami dotacyjnymi Ministra Kultury w obszarze literatury, natomiast od kwietnia 2010 roku jest wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek″, „Twórczości″, „Literatury na Świecie″, „Dialogu″, „Ruchu Muzycznego″ czy „Odry″.

Instytut Książki prowadzi największy polski serwis poświęcony książkom i literaturze. Pod adresem www.instytutksiazki.pl  znaleźć można najświeższe wiadomości literackie z kraju i ze świata, zapowiedzi i nowości wydawnicze, regularny serwis recenzencki, a także biogramy blisko 200 polskich autorów współczesnych, informacje o ponad 1200 książkach wydanych w ostatnich latach, ich fragmenty, eseje krytyczne, adresy wydawców i agencji literackich oraz portrety czołowych polskich pisarzy.

bot_3Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki to najważniejszy program Instytutu Książki promujący kulturę literacką w Polsce od 2007 roku. Jest to także największy tego typu projekt w kraju pod względem liczby biorących w nim udział uczestników oraz pod względem zasięgu. Co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach spotyka się ponad 10 000 osób, aby rozmawiać o książkach, literaturze i radości związanej z czytaniem. Program adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych, a oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.

Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Program aktywizuje środowiska lokalne, a także w znacznym stopniu przyczynił się do ożywienia bibliotek publicznych w Polsce. Sukces programu polega między innymi na tym, że nie jest zarządzany centralnie, lecz – dając dużą swobodę bibliotekarzom – wymaga od nich zaangażowania i stałej aktywności.

Zainteresowanie programem jest niesłabnące. Liczba klubów sukcesywnie rośnie – z 290 w 2007 roku do ponad 1400 na początku 2016 roku. Dzięki temu program jest stale rozwijany i poszerzany o nowe idee służące zarówno promocji kultury literackiej (cykl spotkań z najbardziej poczytnymi autorami literatury światowej i polskiej „Dobre książki i kawa z…”), jak również rozwojowi moderatorów prowadzących kluby (szkolenia), klubowiczów (wydarzenia aktywizujące społeczność lokalną).

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest znakomicie oceniany zarówno przez samych czytelników, jak i przez bibliotekarzy. Po kilku latach wytężonej pracy promocyjnej program jest rozpoznawalny medialnie (m.in. programy w stacjach radiowych, artykuły w Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcasach, obecność na festiwalu Open’er od 2012 roku, obecność w programie Wszystko o Kulturze emitowanym w TVP oraz w programie radiowej Trójki Z najwyższej półki), co jest sukcesem w przypadku projektów poświęconych kulturze literackiej.

bot_3Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – organizator festiwalu literackiego Miesiąc Spotkań Autorskich

MBP we Wrocławiu to miejska instytucja kultury, w skład której wchodzi 38 filii zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Jej głównym zadaniem jest udostępnianie i wymiana dokumentów oraz zapewnienie dostępu do informacji. Współpracuje ze środowiskami twórczymi i stwarza możliwości uczestnictwa mieszkańców Wrocławia w życiu kulturalnym miasta.

Od sześciu lat jest współorganizatorem jednego z największych festiwali literackich Europy Środkowo-Wchodniej – Miesiąca Spotkań Autorskich (wraz z wydawnictwem i agencją Větrné mlýny z Brna, biblioteką Knižnica pre mládež z Koszyc i Artystyczną Radą „Dialog” ze Lwowa), w którym udział biorą pisarze z Czech, Słowacji, Ukrainy oraz z kraju pełniącego w danym roku rolę Gościa Honorowego.

Miesiąc Spotkań Autorskich to co roku w lipcu 62 spotkania autorskie we wrocławskiej Mediatece (Filia nr 58 MBP we Wrocławiu): o godzinie 19:00 z Gościem Honorowym, o 20:30 z pisarzem polskim, czeskim, słowackim lub ukraińskim.

W 2016 roku włączając się w działania Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, MBP we Wrocławiu zaprosiła do udziału w Miesiącu Spotkań Autorskich jako Gościa Honorowego 31 pisarzy z Hiszpanii, a wśród nich gwiazdy literatury światowej, które spotkają się z uczestnikami Zlotu Dyskusyjnych Klubów Książki: Rosę Montero i Ildefonso Falconesa. Polską linię programową podczas Zlotu reprezentować będzie Olga Tokarczuk.

Pełny program Miesiąca Spotkań Autorskich znajduje się na stronie www.msa.wroclaw.pl